obs.gif (895 bytes)    obs.gif (895 bytes)

Upphovsrättsslagen ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk.

Att visa respekt för upphovsmannens verk är en självklarhet!
Copyright © Sven Andersson and respective creator, 1996-2000. All rights reserved.