Förstasida Bharatanatyam Abhinaya Kurser Foton

 
YANTRA

 
Ur föreställningens andra del, Bindu.
Den 11 och 12 oktober arrangerade vi  föreställningen Yantra på Teater Tre i Stockholm.

Medverkade gjorde dansarna Anna Bolmström (bharatanatyam), Ulrika Anouka Larsen och Anette Pooja (odissi) och musikerna Kishore Ghosh (pakawaj), Suranjana Ghosh (sång, tabla) och Anurag Choudhary (bansuri (flöjt)). Ljustekniker Tobias Hallgren och ljudtekniker Erik Berglund.

Föreställningen Yantra börjar med en klassisk del som övergår i nyskapande indisk dans med klassisk indisk teknik som grund inspirerad av yoga, nutida dans och stridskonsten Mayorbhanj chhau. 

The disc of the body-cosmos is the best of all yantras
Shaakta Darshan 

Yantra är den personliga resan från yttre krav, stress och prestationsångest över att ha kontroll till insikten om harmonin som är oberoende av kaos eller ordning. 

Del 1. Sixteen petals 

Den klassiska indiska dansens beskrivande formspråk motsvarar den inom hinduismen symboliska yantrans ytterkanter där gudabilder beskrivs och agerar. Estetik, struktur och exakthet framhävs. 

Arrangemang för tabla, pakawaj och bansuri av Suranjana Ghosh

Del 2. Bindu 

Vi initieras i shrii yantra som är symbolen för den yttersta kvinnliga principen och föreställningen tar oss allt närmare yantrans mittpunkt, bindu. Vårt behov av kontroll och ordning löses upp. Kaos och oro möter ett behagligt lugn. Aktiv kvinnlig energi och passiv manlig energi i dynamisk interaktion. Genom dansen upplevs till slut universum i den egna kroppen. 

Yantra har den indiska klassiska dansens tekniker och rörelser som kärna vilken influeras starkt av nutida dans men även butoh och yoga. Dansgruppen Abhinayas syfte är att sätta fokus på den klassiska indiska dansens potential i dagens Sverige. Vi vill ge den en självklar plats inom den konstnärliga dansen och inte något man bara ser på ”etniska” festivaler och föreningar som exotisk kuriosa. Dans är dans oavsett ursprung. I föreställningen Yantra arbetar vi med att skala av och bryta konventioner för att närma oss kärnan, livets mening. Vi arbetar med det traditionella och det nyskapande, det beskrivande kontra det abstrakta som får mötas i finstämd samklang.