Förstasida Bharatanatyam Abhinaya Odissi Foton

 
Ur tempel
Ur tempel är en föreställning i klassisk indisk danskonst. Dans skapad av gudar som dansas för gudar.

Följ med till templet och få en inblick i den indiska tempeldanstraditionen. Rummet  skapas utifrån dansaren själv och en intensiv stämning uppstår ur kommunikationen mellan dansare 
och publik. 

Förutom den rena danstekniken med rörelser i tid och rum stampar fötterna komplicerade rytmer som accentueras av fotbjällror. Kropp och händer berättar historier alltmedan ögon och ansiktsuttryck förmedlar känslor. Dansaren lever sig in i berättelser ur den hinduiska mytologin, både visuellt och känslomässigt. I dansen förmedlas också en längtan efter att förenas med det gudomliga och bli ett med världsalltet, att uppnå moksha. Denna längtan kan liknas vid kärleken mellan man och kvinna. 

I föreställningen ”Ur tempel” används två stilar som båda tillhör den klassiska indiska tempeldansen, bharatanatyam från Sydindien och odissi från Östindien.

Föreställningen är 60 minuter lång.

Boka föreställningen
Skriv eller ring till oss för bokning och information:
abhinaya@swipnet.se

Anna Bolmström 070-425 55 86
Ulrika Larssen 070-485 30 08