Förstasida Bharatanatyam Abhinaya Kurser Foton

 
Laya Indisk dans- och tablafestival

 
Kathakalidansaren Maria Magdolna Beky
Laya, indisk dans och tablafestival ägde rum på Grand i Uppsala den 21 och 22 november 2003. 

På festivalen kunde man uppleva tablamästarinnan Suranjana Ghosh från Calcutta och flera av hennes tablaelever, tre av de klasssiska indiska danserna, odissi, bharatanatyam och kathakali och se en fotoutställning med foton från Indien tagna av Debo Brata Ghosh. 

På café Grand fanns det också möjlighet att äta vegetarisk mat, kryddstark Bombaymix och dricka chai, indiskt te.

På lördagen gavs det workshops i  de tre indiska dansstilarna, kathakali, odissi, bharatanatyam och i instrumentet tabla. 

Klassisk indisk dans härstammar från de ceremonier som framfördes i templen över hela Indien sedan tusentals år tillbaka. Liksom Indien varierar enormt i folk- och språkgrupper varierar även dansen i olika delar av Indien. Man brukar säga att det finns sju olika kodifierade klassiska dansformer i Indien. I föreställningen Laya framförs tre av dem, odissi bharatanatyam och kathakali. 

Odissi härstammar från Orissa och karaktäriseras av tribhangin, i vilken kroppen är böjd på tre ställen och påminner om ett helix. Denna position samt den karaktäristiska isolerade rörelsen av torson från sida till sida gör odissi till en flödande graciös stil med en distinkt lyrisk kvalitet som är mycket tilltalande.

Bharatanatyam härstammar från Tamil Nadu och har en mer direkt och vinkelrät framtoning. Kroppen utgår från ett centrum och skapar geometriska mönster samt bygger upp bländande rytmsekvenser.

Kathakali härstammar från Kerala och kombinerar dans och skådespel på ett mycket komplext sätt. Kathakalidansaren är en skådespelare som berättar utan att själv använda ord. Ögon- och ansiktsmusklerna är kathakalidansarens främsta verktyg.

Tabla är de trummor som traditionellt används inom Nordindisk klassisk musik så kallad hindustani. Under Laya kommer det bland annat att framföras en tablakomposition där ett flertal tablor ingår.