Information från IBM Club Sweden, Släktforskningssektionen

Släktforskningssektionens syfte är att stimulera till släktforskning som hobby och att främja medlemmarnas egen forskning genom att arrangera:

Sektionen har genealogisk litteratur, register, referensinfo, tidskrifter och CD's för utlåning.

Medlemsavgiften är 75 kr.

Antalet medlemmar är 82. Veteraner är välkomna som medlemmar!

Styrelsen består av:

Släktforskningen blir snart en fascinerande resa i tiden - till en värld som inte längre finns.

Om du vill bli medlem, kontakta någon i Styrelsen!

Välkommen!


Webmaster (Carl Erik Barenstedt)

Denna sida ändrades 02-10-17