Hustekniker
Timbanksavtal
Systemering/Programmering
SystemDesign
Inhyrd IT-Koordinator
Bollplank
Inköpshjälp
m m
 

Inom bl a:
Windows NT
Windows 2000
Lotus Notes