Ett ny förslag till monument över

Raoul Wallenberg
 

Filosofiska tänkande bakom förslaget är följande:

Raoul Wallenberg i internationella bemärkelse är inte enbart den fysiska personen som miste livet bland flera miljoner av dem som kämpade mot onda under andra världskriget . Han blev också en symbol för uppoffring . Han var inte "rädd" som de flesta av människorna för att riskera sitt eget liv för att rädda andra människornas liv. Han var inte en xenofob, han kände inga språksvårigheter när det handlade om att hjälpa människor. Han gömda sig inte bakom kulturella, religiösa, historiska, etnografiska, geografiska och andra hinder . Wallenbergs öde är en tidlös sanning snarare än en empirisk sanning. Wallenbergs ovanliga kurage som man kan inte blanda ihop med vanligt civilkurage talar inte bara till människans hjärna utan även till människans hjärta (och detta kan uttryckas genom monumentens höjd ) Wallenbergs personliga anspråkslöshet i samband med hans ovanliga personliga kurage tillhör mänskliga livet så som bjälkarna till ett hus; ändå syns de inte , men det är stor skillnad mellan slott och koja, från vanlig människa till hjälte, och allt detta måste få uttryck genom ett monument som kan meddela detta budskap allmänförståeligt genom passande urbanistiska, konstnärliga och tekniska språk.

 

 

Historik bakom förslaget :

Den svenska diplomaten Raoul Wallenberg är en kristen människa från Sverige som gjorde "byråkratisk motstånd" mot Förintelsen och har räddat många judiska liv från döden. Paradoxalt nästan samma dag som Röda armen befriade Auschwitz,( 440127) fångade samma Röda armens militärer Raoul Wallenberg, och han försvann spårlöst i stora Sovjetunionen, men hans minne försvann inte. Hans heroism blev dagens mytologi.

Människor vars liv räddades av Raoul Wallenberg , människor som har uppfattat och uppskattat Raoul Wallenbergs insatser har uppfört minnesmärken på olika platser på vår jordklot . Enligt min kännedom finns i dagens läge inte någon fysisk person som förlänats ett så stort interkontinental nät av minnesmärken. Det är märkligt att i Sverige med till förr 10 år sedan enbart hade en gatuplats Raoul Wallenbergs namn. Efter en livlig debatt har ändrades Vasavägens namn mellan Vasaplatsen och Grönsakstorget. (P W) påstår att "Wallenberg tyckte att vad han gjorde och alla kunde syssla med var en mänskligt plikt ". Detta kan tolkas som att vem som helst hade kunde att rädda tusentals judars liv, så Wallenbergs medverkan vara vardaglig. Vidare (P W) påstå att "Wallenberg i vår tid var en anspråkslös man, vi ska inte höja upp en man som kan bli förebild för oss alla" är lika att blanda ihop kunskap med okunskap, är lika att göra "huset" i vilket ingen förstå ingenting.

Varför är så i Sverige ? Förklaringar och justeringar finns många ,olika och självmotsägande. I Stockholms detaljplan har Nybroplan bestämds som platsen för Raoul Wallenbergs minnesmärke. Det har funnits olika förslag till monument. Platsen vid Nybroplan samlar alla föredelar och nackdelar som kan åt utnyttjas av en minnesmärke . Klassicistiska och jugendstil byggnader gör en bra bakgrund för anknytning till historiska tiden. Söderut är platsen begränsat av sjön vilket öppnar väggen och fantasi mot evigheten. Vegetationen är lika passande som överallt i Sverige.
Första verket gjordes av skulptören Willy Gordon . Modern nonfigurativ brons staty kombinerad med figurativa delar. Klart och tydligt symboliserar statyn budskapet att Raoul Wallenberg räddade människors liv med svenska pass. Statyn kunde komma i jämförelse med tidigare statyerna från platsen. Kanske skalan var för liten för en så grandios subjekt . Skulptören fick mycket stor kritik i Stockholm . Statyn placerades i Huddinge .
Det förslag som Stockholms kulturnämnd fastnat för, har inte godkänts av Wallenberg föreningen. Enligt min bedömning ur stats- landskapsarkitektur synpunkt är verket obscen . Ur konstnärlig synpunkt har skulptören själv lämnat öppet allt för allt sort av tolkning . Mest kompetens kritik förslaget fick från Föreningens ordförande SONJA SONNENFELD .
Wallenbergs heroism är unik det är ännu inte för sent att komma med ett bättre förslag till monument. Enligt skulptören är målet med det godkända förslaget att varje dag, i varje människa skapa nya och nya upplevelse. Genom konstnärligt tolkning kan det framkalla av kulturnämnden godkända förslaget hos dem flesta personer avsky, till andra personer kan producera någon komisk , men till vissa åskådare kan suggerera att holocaust aldrig ägt rum.Ingen människa med god känsla för godhet kan acceptera den godkända förslaget.

Aftonbladet nyheter WallenbergsbråkKonstnärliga dokumentation som står bakom nya förslaget :

Jag har noggrant analyserat följande :
1) platsens storlek, rummet, proportioner, byggnaderna, trafik, gatumöblering, vegetationen, och de befintliga statyerna på platsen ,
2) minnesmärke som finns för Raoul Wallenberg eller med anknytning till liknande tema omkring världen ,
3) den historiska verkligheten , teoretiska , mytologiska och vetenskapliga beskrivningar av kampen mot det onda.

Förslagets målbeskrivning :

- * Stockholm ( Saltsjöbaden) är Raoul Wallenbergs födelsestad och livsrum, (Budapest är plats för heroismen) (Sovjet är slutet på hans liv). På 5 kontinenter finns minnesmärke om Raoul Wallenbergs minne. Stockholms monument ska ena och spegla denna mångfald.
- * - Enligt Uppsala Universitetet läroböcker lär skolelever att nya tidernas mytologi är ABBA, Glamour, Svenska hockey laget mm. I verkligheten är Raoul Wallenberg den enda svensk som uppfyller mytologiens krav. Människor för att bringa deras hyllningen framför kampen mot onda kan göra även med en minnesmärke som grandios kompletterar dem tidigare insatser, utan att nya statyn bli obscen eller störa dem befintliga statyer som finns på platsen.
- * - Platsen måste vara utformat med möjligheten för meditation efter samma principer som vid klagomuren. Det ska absolut inte tillfredsställa människans nöjesbehov och upplevelsen av något komiskt.
- * - Monumenten ska meddela att vi alla människor judar och icke judar finns knutna till varandra och vår framtid hör ihop .
- * - Monumenten ska reflektera , öppenhet, klarhet, kurage, renhet, skönhet, tidsloppet , modernitet, samt bli "genus loci" för platsen.

 

Förslagets tekniska och konstnärliga formbeskrivningen.

Grunden : 105 mp fyrkantig yta med den korta sidan i gyllene snittet hos den långa sidan, utan kant överhöjning för att bli uppnåelig från vilken riktning som helst. Rutan är orienterad i Nybroplatsens orientering. Materialet består av svart slipad granit. Den enda dekorationen är en vita urna med levande blommor. Den symboliserar sorgen för dem som inte finns mer bland oss , och är samtidigt stilla plats för meditation.Bas med mitten i gyllene snittet av diagonalerna uppifrån en Davids stjärna med varje sida av 1m.lång och 60cm höjd i rapport av gyllene snittet . Orienterad enligt Stockholm - Jerusalem (Tel .Aviv) axeln. Materialet vita marmor (eller marmorimitation) Symboliserar judarnas förintelse och offrens renhet.

Elevation en kubik av 1 kbm med sidorna av 1m orienterad enligt himmelsträcket. På varje sida av 1 mp en brons medalj med diameter 50 cm. - Nord orienterad basrelief inspirerad av Raouls Wallenbergs profil inspirerad från London staty. (ungefär som Nobel medalj.) Text : Honor of RAOUL WALLENBERG. - Väst orienterad basrelief inspirerad från Raouls Wallenbergs första staty. Text : Budapest. - Syd orienterad basrelief inspirerad från Raouls Wallenbergs staty från Melbourne. Text : Melbourne. - Ost orienterad basrelief inspirerad från Raouls Wallenbergs hyllning från Tel Aviv. Egentligen kan Raoul Wallenbergs heroismen jämföras med en berättelse om Hanuka festen med lille Abrahams seger över det onda härskaren. (detta är en saga för barn, från kommunistiska Ungern )
- På grunden vid basen finns en diplomatväska likt New - Yorks monument. Vid väskan finns ett en brevpapper gjutet av brons med följande text:
- Raoul Wallenberg was a Christian Swede who led a rescue operation during World War II that saved thousands of Hungarian Jews. Wallenberg was taken prisoner by the Soviet army on January 17 th, 1945. He was never heard from again. His mission and belief in social justice should be a lesson to all of us.
Allt detta tillsammans förmedlar att kurage att kämpa mot döden och att rädda människor till livet är uppskattat på varje kontinent och även om Raoul Wallenberg själv blev ett offer blev hans personliga kurage den bästa ambassadören för Sverige under alla tider.
Kropp - en tresidigt antiobelisk där varje sida har annan dimension. Orienteringen är diagonal till himmelsträck. Höjden varierar (från elevation) mellan 7,8 m och 8,8 m Materialet är av samma vita marmor som basen och elevationen. Kroppen symboliserar att varje människa är olika men enbart tillsamman kan vi alla bilda en kropp för det goda. Motsatt för obelisk eller kyrkotorn som är en pil inriktat till himmeln. Denna antiobelisk öppnar sig till himmelns riktning . Triangelformen gör att två sidorna blir synliga samtidigt från varje åskådarplats . I samband med solens gång ändrar illuminationen hela tiden sig på sidorna, men aldrig kan två sidor lika illumination vilket lättbegripligt visar tidsförloppet som är giltig för livet. Detta form för en monument är unik och utom exemplarisk i hela världen.
Huvud - monumentens huvud bär huvudbudskapet. Skulptören GUSTAV KRAITZ har genom diskussioner med HENRIK STÖLND som var chefen för parkförvaltningen i New York tillsammans med bästa kullturteoretiker kommit på idén " Det kan inte sättas upp en monument om en historisk person som inte binder något mer samband till det verkliga livet." Då kom GUSTAV KRAITZ på den fantastiska idén med diplomatväskan, vilket jag föreslår görs med samma mål, på samma sätt även i Stockholm. Livets olösbara frågor gör spänning mellan människan och naturen . Hur kommer det sig annars att det som är bra för den ena är dåligt för den andra ? Svaret på motsättningarna mellan livets två sidor ; det medvetna och det omedvetna, det individuella och det samhälleliga , det intima och det offentliga , det historiska och det nuvarande hittade GUSTAV KRAITZ lite senare. Svaret blev genom hans konstnärlig språk tolkat genom ett plåt klot, som var tillverkat i konstnärens ateljé på Hallands Åsen . Där han satt på en av pelarna från New York och gav verket namnet "HOP".

 

Svaret på denna frågeställning har jag kompletterat , och betonar att vi alla judar och icke judar är samman bundna från enkla konventioner till kosmiska banor. Jag har gjort ett genomskinligt klot av metall, format av olika band cirklar, sammansatta i olika vinklar vilket gör allt oregelbundet men samtidigt underordnat varandra som kosmiska banor i en tidlös sanning till skillnad från en empirisk sanning. Den tidlösa sanningen är det goda till skillnad från det onda, kampen mellan det goda och det onda har varje människa som plikt att kämpa för det goda efter bästa egen förmåga.. Kloten har 2,5 m diameter med en massa hål . Genom metallband framkommer en fantastisk variation av ljus och skugga som gör en permanent vibration, enligt samma "kinetiska Opart" regler som blev framställda av arkitekten Viktor Vasarely. Viktor Vasarely är från Budapest och han var en av Raoul Wallenbergs stora beundrare . Bland hans verk kan man nämna Museum från Jerusalem (1967) och flera andra konstverk från Israel, vilka knyter av Raoul Wallenberg.

 

Epilog

Jag hoppas att monumentet i mitt förslag är så format att folk kan acceptera och identifiera sig med den förmedlade förebilden.Mitt förslag är inte enbart för en person, i stället är för idén. Wallenbergs personliga anspråkslöshet och civil kurage kan vara en fyrtorn för dagens människa. Att göra ett monument till Raoul Wallenbergs minne kräver stort politiskt engagemang , det handlar om livet och om döden. Den estetiska formen måste vara på en allmänt förståelig konstnärlig nivå , utan att bli reducerad till en vardaglig modestil. " Ett verk blir ett konstverk endast om åskådarna kan upptäcka samma identitet bland själva, verket och universum. "
(Viktor Vasarely)

arkitekt SAR
LARS THURMAN ZOLTAN

Atillbaks