Arkitekt SAR
LARS THURMAN ZOLTÁN

.*.*


Som en följd av världsopinionen år 1995 Sveriges kulturminister frågade offentligt i flera tidningar :" "VARFÖR HAR BYGGT SÅ MÅNGA FULA HUS I SVERIGE ?" och Fick BOVERKET uppdrag att svara frågan. Då som fristående person med syfte att hjälpa min nya svenska nationen och svenska arkitekturen har jag sammansatt följande RAPPORT. .*.*

Till Kulturminister M U

Fristående RAPPORT angående : Boverket har fått regeringens uppdrag att undersöka om innehållet i eller tillämpningen av PBL medverkar till brister i den arkitektoniska kvalitén. .. _

Good planning I conceive to be borth a science and an art. As a science , it analyzes human relationships ; as an art , it coordinates human activities into a cultural synthesis. (Walter Gropius)

Undertecknad akademisk utbildat arkitekt SAR Thurman Zoltán afteruniversitar "Diplomerad för landskapsarkitektur och stadsbyggnad", "Svensk diplomerad för projektledning," "Svensk påbyggnad kurs för "Stadsbyggande med miljöhänsyn" Jag själv kom i Sverige med en Central Europeisk arkitektdelegation och utom den fackliga utbildningen har jag även en familjtradition för att syssla med allmänna konstnärliga frågor. Min farfar Turman Oliver var borgmästaren av goldstaden Nagybánya och kungliga råd av Frans Josef fondator av mest berömde konstnärskola från central Europa (Negybányai müvésztelep) min far var berömda professor Thurman Eugen ,jag har överlevt kommunisterna grymheterna i staden Nagybánya men kunde jag lära, blev jag arkitekt och till sist under 10 år stadsbyggnadskontorschef i staden Tirgu- Mures ( I hela Sverige bara 3 städer har mera befolkning än Tirgu -Mures) Från år 1987 gör jag en intensiv studium och forskning angående av svensk arkitektur, och nu efter 10 år oavbrutet arbete försöker jag svara på frågan ställt av svensk allmänheten, utländska besökande och Svenska regeringen själv

.*.*. i tidningar frågade Sveriges kulturminister:
"VARFÖR HAR BYGGT SÅ MÅNGA FULA HUS I SVERIGE ? " * *

mitt svar: Man kan inte påstå att det inte finns bra arkitektur i Sverige. man kan bara beundra Ralph Erskinne, och flera andra arkitekters kvaliteé. Samt flera utländska arkitekter var bjudna för att genomföra arkitekt projekt i Sverige , men utom bra arkitektur, tyvärr en betydande del av byggda miljön bekymrar invånarna och regeringen själv.

Allt som står i detta RAPPORT baseras på svenska media och facklitteratur samt personlig erfarenhet. Det jag presenterar ska inte uppfattas som en felfri helhet. Istället handlar det om att utveckla och illustrera ett synsätt med syfte att förbättra Sveriges arkitektur. Från år 1987 gör jag en intensiv studium och forskning angående svensk arkitektur, och nu efter 10 års oavbrutet arbete kan mitt svar bli förljusande på frågan ställt av den svenska allmänheten, utländska besökande och Svenska regeringen själv.

1) I Sverige finns ingen riktiga ARKITEKTURUTBILDNING.

2) I Sverige ingen krav för att arkitekten behärska rittekniken.

3) Förmodligen för många svenska arkitekter finns genetisk känslighetslösa människor och utan känslighet man kan inte skapa god arkitektur.

4) Svenska bygglag är krokiga och överbelastad med "demokratiska" uppfattningar och är bortglömt vissa tekniska och arkitektoniska grundbegrepp som finns helt naturellt på andra länder.

5) Misstänksamma korruptionen inom svenska byggbranschen vad har en korruptionsbas av inom svensk arkitekttävlingar.

.*.*.
1) I Sverige finns ingen riktiga ARKITEKTURUTBILDNING.

-I Sverige är utbildning för landskapsarkitekten, husarkitekten, trädgårdsarkitekten, inredningsarkitekten, planarkitekten, o.s.v. men deras utbildning motsvarar för "arkitekt- tekniker" i andra länder. Dvs. medelutbildad personer som kan hantera delfrågor men de har ingen teoretisk kompetens för att hantera "allt tillsammans "=(arhi) i "byggdamiljön"= (tektor) dvs. mångfald av svensk arkitekter har bra "tekniker" utbildning och de har bara halvarkitekt kompetens de finns inte generalister i byggande vad måste bli en arkitekt därför att : Arkitektur oberoende om det handlar av öppet eller stängda rum oberoende om det handlar av en , hus, grannskap, kvarter, stad, land, osv. påverkar våra alla känslor efter samma regler. Men den typ av utbildningen vad gör skillnaden mellan arkitekt och tekniker har inte Svenskarna Till ex: "Påbyggnadskursen projektledning Chalmers 1994-5" Stockholms professor som undervisade symboller. Frågade: "om finns till?" Jag nämnde "Färgsymbolik" Svaret var : "Kanske i andra länder men inte i Sverige ! Hörde någon av färg som symbol ?" Bara två personer från lokal full med arkitekter svarade med rädsla "Jaa" Annan dag hämtade jag 10-tals böcker från Chalmers bibliotek i vad skriver av färgsymbolik, men ingen professor ingen student ville titta i fackböcker, de inte talade vidare med mig.! Men om man frågar svenska arkitekter angående av grundregler (Chalmers 19970117). De svarar: "Hur kan du tänka göra konst efter regler ? I Sverige inte är kommunism för att göra allt likadant !" Tyvärr svensk arkitekt lär inte vad är skillnad mellan schablon och regel. Tyvärr i Sverige i allmänhet arkitekter likadant som deras uppdragsgivare har glömt eller aldrig har uppfattat därför att : " Arkitektur inte är en konst i stället är en naturell funktion . Det växer på jordmark i likhet med djur och vegetation. Det är en funktion av samhället. Inte glömma ni detta !" (Fernand Lager) -Fernand Leger : " Architecture is not an art, it is a natural function. It grows on the soil like animals and plants. It is a function of the social order. Don´t forhet that. "Svenska arkitekt känner inte arkitekturens internationella fackvokabular och exiomer vad Europeiska gymnasiumselever lätt hanterar." (fricitering ur AT) " " Den judisk-kristna kulturtraditionen, arvet från Jerusalem, Aten och Rom , har givetvis haft den största betydelse för Europas utveckling och samhörighet. Där de romerska örnarna varjade längst är fortfarande idag Europakänslan i regel starkast. I England fanns de blott en kort tid och till Skandinavien kom de aldrig!" (-Nicolaus Rockberger- SNS Förlag-1994) Men i Chalmers kursmaterial kan man hitta artikel i vad skriver: "Pythagoras och Vitruvius löste problemet med "talmystik" Denna talmystik blev också indraget i Reneasances arkitekturteori och finnes i övrig idag i form av modulationer. Också Le Corbusier var en talmystiker i hans proprtione- ringssystem." Talmystik i korsmaterial i stället att lära hur kan man före räkna den blivande proportioner. Men finns även undantag som J L vem har studerat både matematik och arkitektur vid CTH, och belönats Byggforskningsrådet och Boverkets tävling "Unga byggforskare" för uppsatsen . "Om arkitekturens matematik" "-Regeringen konstaterar att arkitektutbildningen är kortare i Sverige än i andra länder . Detta kan tolkas som en kritik av vår kompetens " skriver Katarina Nilsson generalsekreterare SAR Svensk "arkitekter" kanske "deltekter" har en ganska bra utbildning för att genomföra vissa delarbete , och genom själv utbildning och påbyggnad kurser vissa personer kan nå den riktiga arkitekt nivån men ifrån svenska arkitektutbildningen saknar att förmedla arkitekturens exiomer, hur arkitekten måste hantera, ordning, rytm, proportion, harmoni, komposition, sikt, syn ,hörsel, lukt, känsel, färger, funktion, hygien osv. Och saknar professorer som visar till studenter vad är rätt och vad är det fel. Svenska professorer berättar eller undervisar fakta på en journalistisk sätt och på seminarier studenter bestämmer "demokratisk" vad de vill som rätt eller fel. Förmodligen om studenterna bestämmer att "demokratisk" 1+1=3 då "enligt svenska demokrati" det ska introducera likasom "svenska kyrkan" den "svenska matematik". - Svenska "inredningsarkitekter" finns oerhörd bra utbildade "möbler designer" . Svenska möbel är på toppen av världsklassen. Men svenska "inredningsarkitekt" inte är "arkitekt" Han/hon känner inte huset. Han/hon känner inte den radiationsreglerna om energi överföring som ingår i husmöblering och behärskar riktiga arkitekter i alla länder med tradition. De kan inte möblera en hus för att bli funktionellt för kropp och själ. I flesta publicerade svenska möblerings exempel sängarna finns på felplats. De som sover får sömn störningar, aldrig kan få lugn för anda och samtidigt genom energiöverföring inte bara deras psyke men även deras kropp är skadat utan att vetta varifrån kommer psykiska störningar, huvudverk, olika, småinflammationer och så många kvinnor aldrig bli befruktade. Nästan i hela Sverige man kan inte hitta en toalett eller lägenhetsbadrum vilket i projektering betraktande den Europeiska etiska reglerna . För svensk arkitekt är obekant vad betyder en sikttampong, lukttampong, hörtampong , vad är skillnaden mellan öppenhet och intimitet och om någon frågar svensk arkitekt ."Varför gör ni så?" Svaren är standard " Det är svensk tradition " Jag vet att Romarna med flertusen år tidigare hade en strålande badkultur, det vet även att turkarna har mins tusenåriga badkultur, men i Arkitekten skriver "I Sverige med 100 (hundra) år tidigare var obekant vad betyder en badrum" Men varför detta skyddsnät för svenska arkitekternas inkompetens med "Svenska tradition"? Har ni glömt ? att begreppet "Arkitekt" bara med 60 år tidigare i år 1936 har importerat för Sverige av Kungliga majestät. Svensk arkitekt helt säkert kan projektera Oresundsbron eller Kärnkraftverk men tyvärr kan inte projektera en toalett. Sverige är en underbart land med så många finna saker. Europa vackraste naturlandskap med underbar nordisk personlighet, sjöar med deras "mirage" effekt vad i internationella arkitekturteorii kallas: "space unlimited" lång kust med skilda plaja, kraftiga industri , sofistikerad elektronik, världsledande flygbransch, sport på toppklasen och många många andra saker och helt säker måste man nämna även jordens vackraste kvinnorna finns i Sverige. Men kan ni jämföra hur många turister går i landskapsvariationsfattiga Svejs, Ungern och andra länder i stället att koma i berömda Sverige. De som kommer engång i Sverige inte önskar att återkomma och även svenskarna flyr härifrån. Och detta händer bl.a.darför Sveriges underbara naturlandskap i stället att bli betonat av byggdamiljö det är skadat med dåligt hanterat antiarkitektoniska lösningar. (bild) Svenska byggdamiljön i stor sätt är frånstötande i stället att bli inbjudande. Det är mästerverk av dåligt exempel vad gör dem bristfällig utbildade svenska "landskapsarkitekter" Världen mest skrämmande och mest bekanta samhälle och översiktligt felplanering placeringen för Barsebäck kärnkraftverk för vad varje normal svensk känner smärta och skam, men de inkompetenta "artjitekter" som har deltagit till Barsebäck planeringen fortfarande lever i rikedom på offrens skattepengar. Annars angående av brister i svenska arkitektutbildningen även arkitekt SAR Peter Ohrtedt har publicerat en artikel i GP.

.*.*.
2) I Sverige ingen krav för att arkitekten behärska rittekniken.

I 1987 utländska arkitekter som varit på besök till KTH och Chalmers överraskad har konstaterat att studentritningarna finns framalstra med talanglösa slarvig ritteknik, okunnighet i form, färg , proportinhantering och komposition . Det måste jag tillägga att rittekniken på Chalmers i sista två tre år har förbättrat på en framgångsrik sätt och i dagens situation betydande del av studenter kan rita på en Europeisk nivå. På arkitekturtävlingarna i normal sätt ställer upp den bästa arkitekter för att visa vem är bäst mellan bästa.I Sverige en del av ritningarna finns ritade på arkitektnivå men för många stenåldentid liknande primitiv ritningar utan att respektera minst en enda programkrav angående av ytor, eller funktioner. Och regelbundet sådana ritningar vinner som till ex arkitekttävlingen Göteborg Trädgårdsförreningen Cabaresalong var det har varit minst 100 bra ritningar men före juryn stadsarkitekten har utvalt 30 för att tävla och juryn har belånat allt vad var sämst . Vinnande förslag "Grön" som inte respekterade funktionella reglerna och är större med 35% än den programkravet, ritat med en kunskap för vad man inte behöver mer av en förskola utbildning.(I GP skriver: "dagisteckning") Om Svenska arkitekter inte behöver att kunna rita inte behöver att veta vad betyder funktion, inte behöver respektera de vad är föreskrivna i arkitekturprogram varför behåller i Sverige så många högskolor med arkitekt status? Helt säkert svenska förskola elever kan göra bättre ritningar än flesta av de bra betalt svenska arkitekter .

.*.*.*.
-3) Förmodligen för många svenska arkitekter finns genetisk känslighet- slösa människor och utan känslighet man kan inte skapa god arkitektur. - Tidigare i Sverige ny mest utomlands facklitteraturen försöker att svara hur påverkar den långa mörka kylliga vinter människornas psykogenetiska utvecklingen. Som mest farliga är benämnt "rasbiologiska depressionen" men ganska mycket kan höra även av intresse och känslighetslöshetten. Det finns inte människa på jorden som inte hörde uttrycken ; "De kylliga svenskar"och helt säker även detta kunskap av svenskarna kan påverka arkitekturen därför att: " Perception =(känslighet genom rationalisering) inte är bara en uppfattning fråga .Det kan bli påverkade alla våra känslor som : sikte, smak, lukt, trevare och hörsel. Rytm, ordning, och perceptions gradering måste behärskas för god projektering" (John Ormsbee Simonds). ---Perception , of course, is not a matter of sight alone. All the senses may be involved - sight, taste , smell , touch , and hearing. The rate , order, type, and degree of perception is a matter of design control." Möjligen människan är den enda bland djur som har känsla för ordning och skönhet. Ordning i arkitekturen betyder inte den känslighetslösa uniformizering i form, höjd ! färg, proportion, storlek, skala, grannskap osv. Ordningen i arkitektur är genom succession och betonation som i Brams eller Bartok symfonier. Skönheten är den funktionella ordning . Bara människan bland djur har förmåga att uppfatta vad är ordning och skönhet. Man is perhaps unique among the animals in his yearning for order and beuty Dem nya Svenska stadsdelar finns stora, rena och synnerligt allt är i ordning bara de finns oerhört monotoner och kylliga ingenting tycker att bo i sådana kvartalen. Människor flyr flera gånger och de som har tillräckligt bra materiella situation för att fly utomlands aldrig kommer tillbaka i Sverige . Fakta vad bevisar som flera svenskar bor utomlands än i Sverige. The new Shwedishes city areas were spacious , clean, and orderly , and all was perfect except- these areas were incredubly dull and nobody seemed to like them.. Arkitektservice i egen reklam skriver: ............ Jag själv har skickat över 550 underbara arbetsplatsansökningar med breda bilagor, men utan bekantskapens inte en enda svensk har visat den minsta reaktion på mina ansökningar. Själv SAR yrkesetisk kommittén hade inte har reagerat med den minsta mänskliga känslighet på fakta att mina arbetsplatsansökningar av flesta svenskar var behandlade med genom medveten natifascistisk främlingsfientlighet och regelbundet var anställda personer med mycket lägre utbildning, mycket lägre yrkeserfarenhet, utan den belastning som jag vem utom mig försörjer och uppfostrar tre underbara barn som ska bli morgondagens producenter efter vems arbete och kärlek ska leva de hjälplösa pensionärer vad kanske även Ni ska bli.
.*.*.*.
4) Svenska bygglag är krokiga och överbelastad med "demokratiska" uppfattningar och är bortglömt vissa tekniska och arkitektoniska grunbegrepp som finns helt naturell på andra länder.

- Enligt publicerat statistisk. "över 1/3 del av olyckor med människor händer i bostäder" -BFS 1§ 22 : 222 " Den fria höjden i en trappa skall vara minst 2,0 m ." Men som är i lutande plan människor kan skada sig på grund av låga höjd. - Lag inte tar hänsyn att kräva ergonomiska trappräkningar . På grund av pragmatisk ekonomi nästan utan undantag alla spiraltrappor från svenska flerläggenhetsbyggnader finns livsfarliga . Det är tiden att ta en statistisk hur många människor har brutit ben i svenska trapphusar, och försäkringsbolagen är tiden att sätta till betalning den arkitekter som har orsakat människornas lidande genom deras yrkesmakt och inkompetens. - Lag inte tar hänsyn till balustradhöjd god differentiering efter tillämpnings höjd , så kunde hända "BT. 19okt 96 "DÖDADES VID FALL...på Norrby i Borås .En yngre man svimmade och ramlade över balkongs räcke och föll från åttonde våningen i ett bostadshus." Annars i bocken "Tankar kring livskvalitet" utgivna av KOLLEGIET MÄNNISKA OCH MILJÖ Gunnar Lindgren skriver: "Hur ser hyreshusens trappor ut? Hur är det med dörrar och trappuppgångar i offentliga byggnader? Hur är varuhusen inredda? Tång i gångarna mellan hyllor och diskar..." - Lag inte föreskriver att arkitekt i första hand är ansvarig av människornas säkerhet, och om lag inte föreskriver någon för en speciellt fall då arkitekten måste tänka vad kan hända i framtiden och förebygga allt olikmöjligheter. (bilaga : bekant exempel från Göteborg) --Enligt NPBL BFS 1988:18 § 2:11" Rumshöjden i bostads- och arbetsrum skall vara minst 2,40m. I småhus rumshöjden i vindsvåning och suteränvåning var 2,30 m" i övriga Europa minsta tillåtna höjd för lägenheter är 2,60 m. " --Det är allmänt bekant för arkitekter att höjd dimensioneringen för stängda rum i jämförelse med människan höjd har kraftiga psykologiska effekt över människan känsligheten och agerande. Den låga innehöjden producerar i människan en omedvetne rädsla, fängelse känsla, uppseende av förtryckning och belastning, intryck av fälla , nedsatt orienteringsförmåga , icke logisk osäkerhet, känsla av fara . Symbol för smärta, verk, tortyr och våldtäkt. Oekologisk mörk, darrade belysningsmöjligheter eller skrikande ögonskadande tröttnande lampor i ögon närheten. Måste tillägga att på grund av innehöjdskilnader för likadant byggnadsyta i Sverige motsvarar nästan 20% mindre luftkubikmeter som i andra länder. Detta är en av förklaringarna därför att: "MILJONER SJUKA AV NYBYGGDA HUS" (DN-Christina Kellberg) "Allergier är en av de största folksjukdomarna i Sverige."" Var tredje barn har allergibesvär" (BT- 940415) och mer hundratals liknade tidningsartiklar. Tyvärr detta är allmänt för Sveriges dagens arkitektur. It is well known that the size of an interior space in relation to man has a strong psychologikal effekt on his feelings and behavior. ....???? Sensed confinement . A quality of compression and bearing , an apparent trap. No points of orientation. Illogical ,unsable situation, danger, the unfamiliar, symmbols connoting horror ,pain, torture, or applied force. The dim, the dark, the eerie, pale and quavering or, conversely , blinding garish light ..............................!!!!! Detta utom den fakta att människorna i Svenska hus känner sig inte hemma vad bevisar fakta som så ofta flyr människor från en bostad till annan och de som har tillräckligt pengar för att fly utomlands, kommer aldrig tillbaka, så lever idag flera svenskar utomlands än i stora gles bebåda Sverige. - Enligt PBL ?? "I utrymmen där endast enstaka personer uppehåller sig, kommunikatiosut- rymmen och kuvertar, skall rumshöjden vara minst 2,10" Kanske detta är motivation att så många rumslokaler i Sverige finns utformade för enstaka personer. Och måste man tillägga att offentliga byggnadernas kommunikationsutrymmen (skolor, kontor mm.)liknar med ren råttfångare än med Europeiska skolkorridorer (inte är undantag även Chalmers vad på vissa våningarna korridorshöjden är 2,10. Ur Bengt Malmstens ordbok utgivet av Byggforskningsrådet kan man hitta flera konstatering angående hur svenska arkitekter hanterar PBL till ex: "1) Byggnadsnämnd kan enligt PBL 3 kap. 17 § besluta, att plantering skall utöras , dock ej hur planteringen sammansättes. 2) Byggnadsnämnd kan enligt PBL 3 kap. 15 § kräva tillräcklig stor friyta för lek och uteviselse, men ej ett enda lekredskap, sandlåda e.d. 3) Byggnadsnämnd kan enligt PBL 3 kap. 15 § kräva lämpligt utrymme för parkering inom tomten eller i närheten av denna, men byggherren bestämmer enligt regeringsrätten antalet p-platser om ej annat säges i detaljplan. I Sverige finns inte lag och inte heller kunskap att varje arkitektonisk byggnad måste genom egen utseende spegla den innersta funktionen; dvs: en kyrka ska se ut som en kyrka, en stadshus som en stadshus, en teater som en teater, en lägenhet som en lägenhet osv. Så kan hända i Sverige trots att stadshuset från Västerås kan bli positiv skolexempel men samtidigt i Borås har byggt en stadshus som liknar med en ryskkasarm, nya teater från Linköping liknar med en lager, Göteborgs Operan huvudfasad liknar med en verkstad osv. Kanske så var möjligt att visa förslag presenterade på Gb. Trädgårdsföreningens tävling liknade med simhall , busstationer , cirkustält eller krematorium , utan att spegla lämpliga kulturella budskap. Så kunde hända att bland belånade förslag inte en enda har "Restaurang-Cabaresalong" utseende. trots att ; Enligt lag " Det bör emellertid finnas ett uttryck i bebyggelsemiljön som kan bedömas vara allmänt uppskattat av kommunens innevånare" Men i GP skriver att: "enligt Anders Blomqvist: Göteborgarna får inte var med och ha synpunkter på hur bygget i Trädgård ska se ut därför att alldeles för komplicerat en vanlig människa att förstå " Vad är detta om inte att bespotta Svenska nationen genom fakta att kulturstadens Göteborg invånare var jobbar 100-tals arkitekter, var är Sveriges mes betydande arkitekthögskola, Var finns 1000-tals studenter, var jobbar en massa hög utbildat människor till världsberömda "Universitet Sjukhuset Slagerska, var finns mera konstnärer än i hela Sverige men enligt AB (namnet hittar ni i GP) de finns så primitive som deras intellektuella kapacitet inte är kapabel att förstå en presentationsritning för arkitektur. och naturligtvis AB utlåtande betyder även att vem har skrivit i lag : "vara allmänt uppskattat av kommunens innevånare" det är helt dum på huvudet. Eller kanske detta är en bevis att bedömningen av arkitekttävlingen "Trädgård" har göt genom fusk. PBL 3 kap. 1§ "Byggnaden skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg, som är lämplig för byggnaderna som sådana ger en god helhetsverkan." Kommentar: Egentligen detta paragraf inte betyder för mycket, utom den fakta att de som bestämmer bygglovet har möjlighet att deras egen intresse motivera med en ambique paragraf vad kan bli tillämpat när som helst , hur som helst . Men mycket farligare är .................... i vad kan man hitta flera felpåstående angående hur användbar detta paragraf som : "Byggnaderna behöver inte heller för sig vara av större estetiskt värde." eller "Nya byggnader skall utformas med hänsyn till lokal tradition i fråga om byggnadernas form i stort, t. ex. planmått, höjd och takform, eller i detalj." Det är helt klar att sån paragrafer har bara bajs värde hur långtid i centrum av GB. kunde vina en katastrofritning på arkitekttävlingen. Och över allt i varje sidan kan man hitta bland rekommendationer :"enligt departementschefen", " departement - chefen har framhållit ", "departementschef framhöll" , osv. Så fantastisk personlig kult inte hade Ceausescu som "demokraten" svensk " departementschef " med vem är motiverat varje påstående till detalj hur måste i Sverige fungera Bygglagen.

.*.*.*.
5) Misstänksamma korruptionen inom svenska byggbranschen vad har en korruptions bas av inom svensk arkitekttävlingar. - Flera gånger har framkommit i media stora korruptionshändelser särskild om har hänt utomlands men även i Sverige i vad var inblandade ledande personer ( till Ex BPA chef med fritidshus affärer) men ingenting har göt en kompetent kontroll vilka fantastisk fusk kan stå bakom svenska arkitekttävlingar: I arkitekttävlingar den vinnande projekt kan får några tusenlappar men samtidigt framkommer inblandningen att hantera hundramiljoner , och möjligheten att bokföra några % för egen intresse (vad regelbundet kan bli vissa företag) vad är oerhört enkel i byggprocessen särskild när arkitekten är inkompetent. - Ni behöver inte bortglömma att i Sveriges byggbranschen hanteras större pengar än i Sveriges metallindustri i toppen med Volvo och Saab Det kan bli intressant att framkalla allt vad har hänt angående av "Göteborgsoperan " från arkitekttävlingen till operan färdigbyggande (Byggnadskostnad 365 Mkr, men med tillräckliga stadsplaneringskunskap redan ny kan man räkna att på grund av visa arkitektoniska felhanteringar operan i kort tid ska gå i konkurs) (bilaga 2) - Efter enkel kontroll kan man upptäcka att regelbundet varifrån finns jurymedlemmar proportionellt från samma ställe finns de belånade projekt. Det ät bra att framkommit ekonomisk korruption och mutor affärer till flera svenska även på minister nivå , det är bra att har ni utkasta Svenska viceprimminister , det är bra att var demaskerat så många svenska politiker och poliser med kontoaffärer, porno och andra korruptioner, men när ska bli korruptionen demaskerat även i arkitektbranschen ? när ska någon noggrant kontrollera de ansvariga…......... och sätta de för ansvar för dagens dåliga arkitektur från Sverige. (Jag måste göra den förklaring att arkitekttävlingarna hemlighet det är en bluff . Likadant som en medelutbildat person kan skilja en Grünewald tavla från en Larsson en utbildat arkitekt kan skilja en Le Courbusier förslag från en Svanson Manson , -- Men för Svensk arkitekttävling de tävlande måste skicka en "namnsedel" och en "adressedel" så för tävlingens sekretariat från först dag är bekant vem, vilket projekt har, sekretariaten redan från första dag i kännedom av förslagsställarnas namn kan sortera tävlingshandlingarna och hur vi vet från publikationer flera gånger samma personer finns i sekretariat som i juryn. Det måste de ha en fantastisk övermänskliga kapacitet för att i en rum veta vem är förslagsställaren och i den andra rum inte veta , eller hur? - Om man gör en analis av svenska arkitekttävlingar genom jämförelse av förslagshandlingarna och juryn utlåtande kan man mistänka två helt olika saker. 1) - Om juryn är kompetent och hederlig då 70% av svenska arkitekter finns inkompetenta , sjuka på huvudet, arkitektur ickekunnande personer vad kan man bevisa med juryns utlåtande angående av följande arkitekt tävlingar : -"TÄVLING OM EN BRO" i Helsinborg 132 tävlingsförslag har inlämnats från hela Sverige. enligt JURYNS bedömning de bästa arkitekter från Sverige har visat projekt med följande arkitektoniska kvaliteter:. (beskrivning är till seiten : Tävlingar ) 24 förslag = 19%: "FEL SKALA " (projekt nr: 2, 4, 6 , 9, 22, 23, 26, 27, 41, 42, 45, 52, 56, 59, 71, 73, 78, 86, 87, 90, 91, 97, 101, 112,) 11 förslag = 9% " OMOTIVERAT" ( 35, 49, 65, 76, 77, 79, 82, 83, 99, 120, ) OSV. Total: 92 projekt = 70% av de bästa svenska arkitekter enligt juryn fick underkännande bedömning. Kort presentation av belönade projekter : 1:a pris förslag 20 "Lanterna" ; 120 000 Skr. citat ur juryns utlåtande ; --"Modellen står inte i nivå med övrigt presentationsmaterial och gör inte förslaget rättvisa" 2:a pris förslag 37 "M971" ; 35 000 Skr ; citat ur juryns utlåtande: --"Pollarna förhindrar kontinuerlig passage och ger genom sina dölda hörn en osäker passage över bron." -(kommentar : belöningen värderas på "osäkerheten och dålda brister") 2:a pris Förslag 74 "Ljusbågen" ; 35 000 Skr; citat ur juryns utlåtande : -"en hängbro som kan inplaceras i hamnrummet utan att totalt dominera stadsbilden.Problem med framkomlighet pga den smala sektionen 4:70 m över vägbanan (inåtlutande linor) " (kommentar: juryn erkänner att bron nästan totalt dominerar stadsbilden och i fall av en speciell transport, kan kollidering ske med inåtlutande linor och hela bron kan rasa) 2:a pris Förslag 100 "Regata" 35 000 Skr ; citat ur juryns utlåtande : --"Konstruktionen doppar i vattnet vid landfästena och bör höjas " ( komentar: icke funktionär men bra för belöning) --Det kan man tänka på om detta är verkliga måt av svensk arkitektur på en så stor arkitekttävling eller det är bara juryns manipulation för att kunna fuska med belöningar ?? -Tävling för "Nytt akvarelmuseum" : Har presenterat 386 förslag av unga nordiska arkitekter. 63 % (243) av inlämnade förslag var svensk 18 % (69) dansk. Bland 9 belönade placering bara 1 enda svensk och 7 danskar. Efter enkel räkning : 1:243 = 0,0041 ; 7:69=0,11; 0,11:0,0041= 26,8 .dvs. enligt tävlingens resultat tolkat matematisk 1 ung dansk arkitekt 26,8 gånger värderar mer än en ung svensk arkitekt... 2)- Men om man tittar tävlingshandlingarna och juryns utlåtande kan man mistänka att betydligt större möjligheten finns för att visa personer som finns ansvariga av arkitekttävlingarna finns inblandade i ekonomiska brottslingar. De helt medveten godkänner inkompetenta ledamöter för arkitekttävlingar och belönar de sämre projekt för att bli möjliga att göra ekonomiska brott under genomförande: ---"Södertörns högskola" det räcker att man läsa vad tidningarna skriver för att man bli misstänkt angående av ekonomisk brott . citat ur A: "Problemet var att högskolan inte ville acceptera juryns beslut. ..Exempellöst förakt för kompetens hos dem som skall bruka de nya byggnaderna...Man måste själv sortera stort och smått och dessutom övertygande visa att den idé man lanserar bättre än andra för fram till ett lyckat resultat. Det är vi inte särskilt bra i Sverige. Vi följer gärna den svenska modellen också här genom att visa den goda viljan " ---Moderna konstmuseum Stockholm (bilaga ..) ---Järnvägsområdet Ulricehamn (bilaga ..) ---Studentbostäder Växjö (bilaga ..) --- Tävling om en bro i Helsingborg (bilaga ..) ---Göteborgs Trädgårdföreningen (bilaga ..) Varsågod organisera ni en rundbord debatt genom öppet diskussioner sida vid sida dem belånade projektet och min projekt. Det bra att hantera saken inte bara de som finns direkt inblandade men även oberoende personer och inte bara natisvenskar men även kosmopoliter och även dem som har framtidstänkande (konsumenter, journalister, politiker, flyktingar, utländsk arkitekter) Ni behöver inte glömma att arkitektur inte är bara teknik men är även kons. "Vilket bonde som helst kan kungen göra ädel (nobel), men konstnär bara Gud kan göra"(Dürer) I Sverige finns inte arkitekturkritik utfört av arkitekter. Svenska arkitekter bara hyllar deras dumheter och okunnigheten , Allt kritik angående av svenska arkitekter inkompetens i Sverige, kommer från folk, journalister och andra kategorier detta kan jag bevisa med hundratals tidnings utklipp ) Jag kan bara beklaga om visa svenska arkitekter med deras fack icke kunnighet medverkar cynisk för att förstöra Sveriges vacker naturlandskap medverkar för att skapa frånstötande fula arkitektur i stället av vacker inbjudande miljö. Och tycker att är mer beklaglig om de kunnande arkitekter fortsätter att stöda detta omedveten okunniga natifascist kategorier verksamhet. Och tycker att är mest beklagliga om svenska regeringen inte agerar för att vidare utbilda svenska "deltekter" till arkitekt nivå, inte agerar för att avsätta från tjänst på arkitektur de utländsk arkitekt fientliga tjänstemän som: --

Sullivan.: "Legea formei poate fi urmäritä in tot cuprinsul naturii: " --Louis H. Sullivan : "The law of form discernible throughout nature."

.*.* .Rapportet innehåller:  SidorA4: 10,   Ord : 4698  Tecken : 30991

Jag har skickat till 164 höga tjänstemän , men i deras namn  svarade en ung   flicka med  osakliga, primitiv, provokation och elaka hotelser, med postoende   att rapportet är "kränkande, osakliga och fördömsfulla" :

Nu arkitekterna från hela värrlden har möjligheten att konstatera vem är "osakliga" och vem förkännar att fördömma..

[Hit Counter] För allmäna kännadom enligt Europeiska konventionen art 10

Atillbaks