Arkitekt SAR arkitekt SAR
THURMAN ZOLTAN

arkitekt SAR
LARS  THURMAN  ZOLTAN 

 

* Till : SAR *
-

Norrlandsgatan 18, 2 tr
111 43 STOCKHOLM

Att : Thomas Norberg

Enligt lag överklagar jag härmed bedömningsmetoderna och formella handlingarna av följande arkitekttävlingarna genomförda i Göteborgs och Bohus län :(bil 3) "Uddevalla med havet som spegel" (bil 2) "Ny restaurang med Cabarésalong i Göteborg"
Jag menar att tävlingarnas bedömning har gjorts på felaktigta sätt enligt följande: - Juryn har brytit grovt mot Arkitekttävlingarnas regler : 11§ Juryns utlåtande : "skriftligt utlåtande- individuell bedömning av samtliga tävlingsförslag.",
14§ Offentlighet "Efter (och inte före!) offentliggörandet av tävlingsresultet skall arrangö- ren hålla samtliga förslag utställda under minst åtta dagar "
Jag misstänker att tillsammans med fakta av över 560 arbetsplatsansökningar av under- tecknad returnerade utan att en enda gång minst en enda svensk kalla undertecknade på arbetsplatsintervju tillhör till sama främlingsfiendliga handling.Om man frågar "Varför ?? " Svaret är:"Vi svenskar har ingen aning om att det kan finnas arkitektur i någon annan land än superlandet Sverige , så din utländska arbete kan vi inte räkna på. I Sverige har du inte tillräckligt erfarenhet osv. " Under perioden av 10 år i vilket jag var tvungen att leva i den kyliga Sverige , har jag försökt allt för att integrera mig i det Svenska samhället och se de positiva aspekter av den svenska nationen. Under 10 år har jag arbetat dag och natt för att bevisa att jag är en kapabel arkitekt som kan ge mycket till Sverige och till det mångnationella samhället vilket redan är ett faktum i Sverige.
Tyvärr den osynliga gränsen som fungerar mellan människor i Sverige och den diskriminerande arbetsmarknadspolitiken, samt vissa svenska halvarkitekternas sataniska avundsjukhet på vissa utländska arkitekters kunnande, talang, konstnärliga känslighet, arbetsförmåga osv (Ralph Ersskine, Piedro Raffone, Elisabeth Hatz , Zoltán Thurman mm)
De halvarkitekter skadar inte bara utlänningarna, men de skadar även de riktiga bra svensk arkitekter och resultatet är, att en sådan rik land som Sverige har sämre arkitektur än Albania eller vilket Europeiskt land som helst.
-- Jag har gjort en massa obetald arbete med kärlek och syfte för att korrigera lite av Sveriges fula, frånstötande, kyliga, monotona , stadsbyggande (vad dominerar Sverige och bara en bråkdel av Sveriges arkitektur kan värderas positivt), samt detta sättet var och är den enda möjlighet för mig att visa min arkitekturkunnade, dvs att delta i arkitekttävlingar.
Men tyvärr juryn till arkitekttävlingrna 1) "Uddevalla med havet som spegel"2) "Ny restaurang med Cabarésalong i Göteborg" förmodligen för att inte deras okunskap och främlingsfientlighet ska bli bevisbar har offentligt brytit mot " Arkitekttävlingarnas regler " samt innternationell lag som förbjuder den kollektiva bedömningen.
Jag kräver att ni beordnar Juryn för arkitekttävlingarna 1) "Uddevalla med havet som spegel"2) "Ny restaurang med Cabarésalong i Göteborg" att ställa fram individuell bedömning av mina förslager med motto. 1). "Färgglada vågor vid havet" 2) "Oscar IV ". Jag bilagar min kritik angående de belönade förslag från de benämnda tävlingarna, samt första sidan av Rapporten. "Varför har det byggts så många fula hus i Sverige ? "
Om ni vill påverka Sveriges arkitektur positivt kan ni få en lojal medhjälpare i mig. Om ni vill begrava svesnka nationen jag kan bara beklaga !


Till : UDDEVALLA KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Västgötavägen 30,
451 34 UDDEVALLA


Angående av inbjudan till arkitekttävlingen "FÄRG I VERKSAMHET" härmed skickar jag min protest mot diskriminerande , ovetenskapliga primitiv behandlingen av tävlingsbidraget lämnat för tävlingen ; " Uddevalla med havet som spegel"
Jag ber Uddevalla kommunledningskansli att verka för att tävlingsjuryn skicka en kopia efter tävlingsbedömningens konsemnäringar angående av förslaget :"Färglada vågor vid havet" GruppA , uppgift A1, A2, A3, A4, A5, A6,A7

långtidarbetslös flykting, arkitekt SAR
THURMAN ZOLTÁN-LARS
efter universitet diplomerad i samhällsplanering och urbanism diplomerad för svensk projektledning (Chalmers 1995) medlem av : SAR nätverk för Ekologisk Arkitektur, Internationell Association for Ecological Design, Föreningen för samhällsplanering (FFS), Svenska fallskärmsförbundet, U Protestantiska Samfundet , mm.

adress: Billdalsgatan 2, 502 64 BORAS

Till : Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Lilla Badhusgatan : 2 403 40 Göteborg :Atillbaks