arkitekt SAR
LARS  THURMAN  ZOLTAN
 

 

OM ETIK ANGÅENDE   AV   Göteborgs olyckan

e-mail-t TILL VARENDA RIKSDAGSLEDAMÖTER, BOVERKET POLIS,  TIDNINGAR och INVANDRARORGANISATIONER.-.- 1998-10-27


. . . .. . . . . . .

Både Palme mordet och Estonia katastrofer finns strålande bevisar att inte någon skyldig eller ansvarig hittades. Men nu gäller av 63 oskyldiga invandrarbarns liv, över 190 skadade invandrarbarn och flera tusen sorlande invandrare. Stora mängden av invandrarna och kanske även en mängd av svenska folket själv kan lita inte på "äkta svensk" utredning..

Är inte polisanmälan mot svenska tjänsteman men är en underlag för polisutredning angående av brandkatastrofen från Göteborg och för att förhindra att hända igen, för att kunna svara : varför har hänt ? vad har hänt samt för att hitta verkliga ansvariga för:
1) "VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD "
2) DELAKTIGHET I SKAPANDE AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR MASS-MORDET MOT INVANDRARUNGDOMARNA UTLÖST 1998 10 30 kl 00,00.

Undertecknad har 4 (fyra) akademiska diplom,
1) general arkitektur, ( 6 år akademisk utbildning för plan, inredning och funktionell)
2) samhällsplanering för territorium och stadsutveckling
3) svensk projektledning (Chalmers 1995)
4) Stadsbyggande med miljöhänsyn (Chalmers 1997) samt militär utbildning för räddningstjänst. Jag har jobbat 10 år som konsult och projektledare och i fortsättning 9 år som chef till stadsbyggnadskontoret i en nästan lika stor Europeiska stad som Göteborg. I samma period jag var operativ chef för lokalförsvaret från samma stad. År 1987 blev jag tvången att stanna i Sverige. Vidare för att få hjälp och underlätta min integration i svenska samhället jag hade intensiva korrespondens med svenska myndigheter. Jag fick flera brev undertecknad bl. a. av 3 stycken statsministrar, flera ministrar och partiledare, 10-tals höga tjänsteman från regeringen. mm. (tyvärr deras namn är förbjudet att skriva ut i Internet, men efter begäran kan jag skicka även kopior efter deras brev.) I Sverige flera svenska privatpersoner blev mina vänner med vilket våra finna vänskap fungerar över 10 år, men flera personer från myndigheter har visat blindhet vilken kan bli en förklaring att hur kunde hända Europas största massmord på en ungdomsfest och nästan 100% av offrar är invandrarbarn .

1a) (i flera tidningar står skriven "Kulturminister Marita Ulvskog frågade : "Varför har det byggt så många fulla hus i Sverige"?" ; Jag skrev en Fristående Rapport och har skickat till flera tjänsteman bl.a. till regeringen, ministrar, BOVERKET, mm
I kapitel 4 är betonat: " Svenska bygglagen är krokiga och överbelastade …, men är bortglömda vissa tekniska och arkitektoniska grundbegrepp som finns helt naturliga i andra länder .

Enligt publicerade statistisk över1/3 del av olyckor med människor händer i bostäder.... 8000 barn förs till sjukhuset varje år på grund av hemolyckor ( ) - Lag tar inte hänsyn till att kräva ergonomiska trappräkningar. På grund av pragmatisk ekonomi nästan utan undantag alla trappor från svenska flerlägenhetsbyggnader är livsfarliga... Kanske vanliga folk som njuter av bra hissar inte uppmärksammar detta fel, men i katastrof- situationen om folk är tvången att springa i tumult, livsfara bli en faktum. ..."vidare skriver i rapporten: " måste tillägga att offentliga byggnadernas kommunikationsutrymmen ( skolor, kontor, mm.) liknar rena råttfångare än med Europeiska korridorer."

(Idag svenska tidningar använder ordet "dödsfälla" med samma betydelse.) Klar och tydligt är påpekat vilket är den mest betydande fel vad stor bakom massmordet från Göteborg. ( tyvärr sådana fel finns överallt även till visa helt nya byggnader.) Jag åberopar SAR generalsekreterare icke sakliga blinda illvilliga svar som teknisk bevis att svenska myndigheterna var helt medveten av den sort av fara vad bidras till MASSMORDET MOT INVANDRARUNGDOMARNA FRÅN HAMMARKULLEN 1b) Dem stora säkerhets brister som härskar i Svenska städer flera gånger påpekades av media och svenska myndigheter har organiserat förslag tävling för en bärkraftigt och säker stadsutveckling. Förslaget "Tresteg plan" (bil 4) har lämnat till Göteborg, Borås och Regeringen

steg 1:Kunskapslyftning: "Bruksanvisning för byggnadernas användning".

steg 2:Handlingsplan för att förbättra miljonområdena . steg 3.. Förslag för framtiden.. Citat ur studium: "Man kan konstatera att utom en masa spektakulära fördel och avantage Svenska huset gömmer visa farliga nackdelar vad kan leda inte bara till sänkningen av befolkningens naturökning men även till paradoxen av dödsolycka…

- Enligt visa forskare segregationen i svenska bostads områdena bl. a. har förklaring även i särskilda hygieniska och sociala komportement av personerna från visa folkgrupper. Tyvärr om svenska staten vidare nekar att satsa för boende utbildning, segregationen enbart ska öka till livsfarliga brottning mellan svenskarna och invandrarna…
Sverige gikt fram i högteknologiska lösningar både för rymdforskning och byggnadernas tekniska utrustningen, men fakta att finns fel med svenska byggnader kan ingenting neka. Allihopa söker lösningen, men deras teknik och vetenskapliga utrustning är så avancerade som är svårt för de att tänka med enkel logik, så deras strävande liknar med vem vill jaga småfåglar med kanoner….

Tyvärr även förvaltningen har sina brister. I första hand ingenting ta syn att 2 000 000 av Sveriges befolkning har invandrarbakgrund, och betydligt del mellan de kommer från fattiga länder och de kom från enkla byggnader men hit i Sverige de satt i in svenska huset utan någon tekniska utbildning. Så en betydligt del av befolkningen gör felanvändning av moderna svenska huset, de njuter bara av livet utan att någon öppna deras ögon hur samtidigt gör de en sakta omedveten självmord. Om någon har intresse att rädda en del av Sveriges befolkning från den omedvetna självmord , (om inte är en medveten brott av visa politiker och höga tjänsteman) då gärna ställer jag upp för att hjälpa med mina kännedom och erfarenhet i boendekultur, ekologi , arkitektur och hygien."

Att väcka åtal mot enkla mindre årliga invandrare för mordbranden är inte enbart fel med även omoralisk synd . Tiden att åklaga dem tjänstemanen vilka nekade behovet att göra en bruksanvisning och att utbilda invånarna för byggnadernas användning…

PS . Angående av vinnande förslag för Göteborgs nya cabaresalong jag har skickat till över 100 svenska arkitekter politiker (bl.a. till de mest ansvariga) och media beskrivningar angående av projektens livsfarliga tekniska och estetiska brister, men jag var behandlat efter samma svenska luftmönster. Nu byggnaden är färdig, men är livsfarlig. Jag såg aldrig i mitt liv en så livsfarliga byggnad i mitten av en stad vad bjuder sig själv för enkel genomförbara mordbrand. På samma plats tidigare två byggnader bränt till grunden. Om ska hända igen en brandolycka vem ska bli skyldig för ?? ?

1c) Till Räddningsverket som arkitekt med placering på miljöavdelningens riskenhet jag har sökt en utannonserat tjänst, men de har anställt en erfarenhet och diplom lös ung svensk flicka. I mitt överklagandet dnr: A 22A/95 (bil 5) har jag bevisat med Lichtenbergsmetoden "Tyvärr den aktuella svenska staden är full med primitiva nybörjare fel bl.a. angående civilförsvar och räddning"

IDAG ÄR EN VÄRLDS ERKÄNDA SANNING ATT MASSMORDET I GÖTEBORG ÄR EN RESULTAT AV SVENSKA RÄDDNINGSVERKETS INKOMPETENTA ATT FÖREBYGGA OCH HANTERA DEN SORT AV FARA !!!

2)"Vållande till annans död" handlar inte enbart när något slarv med ett cigarett. Det är mycket betydligt att flesta svenska tjänsteman behandlar invandrarna som enkle livlösa papyrer samt hur de har behandlat mina ansökningar tävlingsbidrag och rapporter. En massa material vilket jag skickat till svenska myndigheter handlar om att undvika den sort av fara vad har orsakat massmordet från Göteborg. Tyvärr om myndigheterna väljer vidare blindhet då deras beteende kan orsaka vidare andra tragedier.

I GP 970513 skriver: "Sverige har blivit närmast världsledande i etnisk segregering på arbetsmarknaden invandrarna ses slentrianmässigt som mindre kompetenta personer , som samhället ska ta hand om , medan arbetsmarknaden inte vill veta av dem." Men för alla de inblandade i första hand är ansvariga svenska politiker och deras rådgivare som har behandlat detta fråga slarvig. (bil 2) Särskild ansvar ligger på visa tjänsteman som har behandlat detta frågan inte enbart slarvig och icke saklig men även elak och illvillig. Man kan inte straffa myndigheter eller nationer, måste benämna de ansvariga personer.Idag 19981103 publicerades i media att 80% av danslokaler fick underkänt vid inspektionen av säkerhet. VARFÖR INTE KUNDE SVENSKA MYNDIGHETER GÖRA INSPEKTION FÖRE KATASTROFEN ? kanske därför flesta är övertygade att deras kunskap är bästa vad kan finnas på jorden och samtidigt i deras ögon allt vad invandrarna säger är underkänt. Men vem kan garantera att dem kan göra en saklig jobb hur långtid enbart huvud ingången från invandrarnas hus (Borås) är godkända med 3 (tre) !!!! av den sort av grova fel vad inte kan bli accepterat nånstans på världen utom Sverige !!!!!!!

3) Jag hade inte en enda gång någon problem med någon privat person, jag har flera finna svenska vänner, men svenska myndigheten med alla möjligamedel försöker att skada mig.

För att hjälpa svenska samhället har jag flera gånger försökt att ta upp frågan angående av fantastiska okunnigheten och otroliga brister vad gäller i Sverige, angående av gångtrafik.

Funktionalitet i arkitektur betyder TRAFIK, ( människor, varor. idé mm)

Idealtrafik är en rak streck mellan ingång och utgångspunkter. Men summa av allt sort av trafik för en fungerande byggnad för mänskor måste det göras annorlunda och detta är arkitekternas kunskap.

Lagen föreskriver säkerhetsbestämmelserna. Men den svenska lagen kan bli tolkat även tvärtom i vissa meningar. Tyvärr i Sverige finns möjligheterna att döda människor helt lagligt och den sort av mord kallas enbart "olycka".

Till ex: Jag har ritat "Invandrarnas hus i Borås". Svenska projektledaren krävde från mig att ändra handikapptoaletten, trots att enligt SBN 63:23c var mitt förslag felfri. Jag nekade att försämra en bra ritning. Jag fick sparken och aldrig kunde gå tillbaka i svensk arbetsmarknaden. Jag har ritat en felfri huvudingång, men svenska projektledaren har ändrat och är nu livsfarlig men svenska inspektionen har godkänt byggnaden. I flesta länder föreskriver lagen att dörren öppnas på tryck inifrån. Vanligtvis är inte någon problem om hur dörren öppnas. En (eller fler) gående människa kan vänta i lugn och rå att dra dörren till sig och efteråt gå ut. Dörren från huvudingång i en brandsituation kan bli överfallen inifrån av hundratals flyende människor och den första är förhindrad att dra dörren till sig därför att han är tryckt av den andra och den andra är tryckt av den tredje … och den hundrade …dörren blockeras av flyende människor själv och dem alla tillsammans kan brinna in utan möjlighet att fly ut..

Jag har fotograferat 100 godkända svenska offentliga lokaler, flerbostadslägenheter osv. var utgångsdörren måste drars inåt i stället för att bli möjlig att öppnas på tryck inifrån. Detta är bara en enda exempel ur många dödsfällor som finns helt lagliga i Sverige. Hela världen beundrar svenska samhället hur mycket de satsar på att hjälpa handikappade eller att minska trafikolyckor. Men jag är frågande varför nekar svenska tjänsteman att ta upp hur livsfarliga svenska byggnader är?

Varför skapar ni så många handikappade med dåligt fungerande byggnader ??

Jag skrev inte av hat eller ilska men är jag otrolig förbittrat . Mitt syfte med detta skrivelse är att förhindra att kunna repetera den sort av tragedi, samt att komma fram svaret . "varför kunde detta hända i Sverige ?Både Palme mordet och Estonia katastrofen finns strålande bevisar att inte någon skyldig hittades. Men nu gäller av 63 oskyldiga invandrarbarns liv, över 190 skadade invandrarbarn och flera tusen sorlande invandrare. År tiden att i stället att belöna med falskärm ta för ansvar de ansvariga.

Det är synd och farligt att bortkasta erfarenhet och kunnande. Jag vill attjobba och utnyttja min kunskap och erfarenhet för människornas bästa och att bidra till en estetisk, funktionellt, säkert och avancerade boendekultur för människornas glädje. För att inte ska kunna repetera vad har hänt.

 

Underskrift.

Ps: Bilagor kan ni få efter begäran

vonthurman@ebox.tninet.se

PS. 2000-02-02
Jag fick över 10 brev från invandrarna som hittade på Internet mitt material.
I namn av flerhundra svenska politiker svarade en små tjänsteman från BOVERKET som försökte bevisa att var en "olycka" och ingen hade fel.

Efter " vetenskapliga " bedömningar från svenska media till och med svenska polis samarbetande ungdomar svenska samhället försökte övertyga världen att " Göteborg mordbranden " var en enkel olycka. Men efter FBI och andra utländska expertbedömningar på grund av kemisk bevis material svenska organisatorer var tvungen att kapitulera och erkänna att handlar av en "anlagd mordbrand".
Svenska myndigheter har hittat och har satt framför "svenska rättvisa" dem som finns svagare, dem som har ingen möjlighet att försvara sig. Ny rättegång igen efter samman "helliga" schablon som efter Palme mordet ??
Jag föreslå att utländska experter undersöka om de mindreåriga barn som är anklagat om :
1) kunde skaffa den kemiska ämne som har använt ?
2) kunde ha då; den kunskap som är nödvändlig för att verkställa en så brand ?

. . . .. . . . . . .