SVEN BLOCKS HEMSIDA

Gissa om den är UNDER CONSTRUCTION!

16-551 Ändring av Ml v1

NYTT!
Ritningar på Björnbärsgatan!

Här är de färdiga ritningarna på den blivande Björnbärsgatan. Observera att dom inte är
granskade ännu, så dom kan komma att ändras. Någon eller några ritningar lär också
komma till/ändras för anslutningen mot grannanläggningen Persiljegatan och manövrering från
Årsta hållplats.

21-11 Plan och spårledningar
21-12 Automatik
21-13 Signaler
21-14 Driv
21-15 Kraft
21-17 Kontaktförteckning

Dom enda länkar man behöver...
Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar
Aswellians chat


En lördag i vintras byggde vi om ställverket i Marielund lite grand. Mattias försökte bevisa att han var herre över tekniken,
medan John ömt vårdade sin hemstations hyllreläer. Allt medan regnet förtjänstfullt bidrog till stämningen.
De aktuella kopplingarna återfinns för övrigt på ritning 16-104.


Jo, så här hade jag tänkt mig Gunsta:
17-10 (inte alls färdig)
17-11 (knappast färdig)
17-12 (möjligen färdig)


MÅNADENS FÅNIGASE VÄGSKYDD
Fler reläer än så här är det inte i Bärby V1. Dessutom är det
väldigt stökigt i kuren (vilket i.o.f.s. passar bra in i mallen för den stationen i övrigt).


Var med i den fantastiska tävlingen!

FINN TOLV FEL I FINNTORP

Vad är det som saknas på bild B jämfört med bild A ?

Rätt svar finns här.
OK, mäjla mig då...