.

.

Jönköpings Flygklubbs internetsite är flyttad

till

www.jfk.nu

Omkoppling sker automatiskt.