HALVBANDET - SIDAN MED GREPP

Välkommen till Halvbandet, en sida med olika inriktningar. 

Mina sagofigurer Lille Victor, Busen Bison, Stor- Nalle m fl. träffas i  Lille Victors Äventyr.

Det blir en översikt över mekaniseringen i det svenska skogsbruket i                                                                    Skogsbrukets mekanisering                                          

Min ambition är att bevara litteraturen från skogsbrukets mekanisering, inte som museum utan som en samling som intresserade gärna får ta del utav. I skrivande stund har jag ett mindre bibliotek i ämnet, cirka 17 hyllmeter. Jag har köpt i bland dyrt, en annan gång till resonabelt pris. Sedan så är det några entreprenörer, konstruktörer och reparatörer som mer eller mindre skänkt mig litteratur om skogsmaskiner och utrustningar. Tack till er alla. 

Men, bibliotek måste förnyas och utökas, så jag kämpar vidare i min jakt på "gamla skogsmaskiner".

Magne Lindsten 0652-43022

ÖSA uppdaterad 28/4 2006.