Sponsorer

Vi söker sponsorer som kan finansiera projektet.
Utan sponsorer är det inte möjligt.

I utbyte får sponsoren ut reklam till alla abonnenter
genom uppkopplingen. Samt att sponsoren kan ha så kallade
"banners" på hemsidan.

Om du är intresserad kan du kontaka oss för närmare
information.

Carl Johansson: carl.johansson@mbox201.swipnet.se
Jakob Markhed: jakob.markhed@swipnet.se


Anmäl dig nu! >>Copyright 1999
Nightrain Media