Internetmuseum

Är det här din hemsida? Läs detta!
25 maj 2018 träder den nya personuppgiftslagen GDPR i kraft i EU. Den innebär bland annat att Internetmuseum vill ha upphovsmannens godkännande för att fortsätta lagra hemsidor från Swipnet. Om det här är din hemsida och om du skulle vilja behålla den i vårt arkiv även efter 25 maj måste du fylla i detta formulär. Hur en framtida lagring av hemsidorna ser ut är i dagsläget inte bestämt. Om du vill behålla filerna från sajten bör du därför ladda ner dessa till din dator.

Mer info: Kontakta Internetmuseum.