.SE Logotyp

Hej! Den här webbplatsen och allt annat innehåll under home.swipnet.se är sedan 18 september 2014 då webbhotelltjänsten Swipnet stängdes ner arkiverat som del i .SE:s Internetmuseum. Allt material är fortsatt synligt och sökbart på webben tack vare ett samarbete mellan .SE och Tele2, och vi har därigenom säkerställt att en viktig del av den svenska internethistorien bevaras för framtiden.